Søk

Du er her:

Vedtekter

Vedtekter for Felleskjøpet Rogaland Agder

Gjeldende vedtekter er vedtatt av årsmøtet 24.mars 2011

Se gjeldende vedtekter for FKRA

Verktøylinje

Vår strategi og verdier i perioden 2011- 2014

Vi har ett mål som alltid ligger fast - Økt lønnsomhet for bonden!

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Verdigrunnlaget for våre ansatte beskriver hvordan vi skal gjøre dette. Verdiene blir tydelige i måten vi jobber på. I måten vi behandler våre kunder og kolleger, og i hvordan vi oppfører oss.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Våre ansatte har klare mål å arbeide etter. Målene skal ivareta vår posisjon i verdikjeden fra jord til bord, vi skal styrke vårt omdømme, utvikle Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) som en attraktiv arbeidsplass og skape gode resultater gjennom god kvalitet og effektiv drift.

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA