Søk

Du er her:

 • Erfaringer med NPK gjødsel fra Uralchem

  Etter den store prisoppgangen på gjødsel i 2008, har det vært et vedvarende og sterkt ønske fra medlemmer og kunder om at FKRA finner et alternativ til Yara som gjødselleverandør. FKRA har derfor innledet et samarbeid med den russiske gjødselprodusenten Uralchem.

 • Produsentpris for korn

  Jordbruksforhandlingene 15. mai gav økte målpriser og matkorntilskudd. Årets prisjustering følger endringene i jordbruksavtalen, +180 kr/tonn eller 18 øre/kg. Vi forbereder oss til mottak av produsentkorn og ønsker våre leverandører lykke til i skuronna.

 • Skal vi vinne, må vi vite hvor vi taper

  Dette var utgangspunktet for forbedringsarbeidet produksjonsdirektør Arne Norland var med på å starte i 2006. I dag – sju år etter – kan man konstatere en effektivitetsøkning på hele 50 % ved anlegget på Kvalaberg. Tross reduserte investeringer i samme periode.

 • Hvilke type økologiske kraftfôrblandinger passer på beite?

  Å velge riktig kraftfôr på beite kan bety stor forskjell for ytelsen. På proteinrike beiter som forsommerbeiter og kløverrikt beite er Natura Drøv 16 best egnet. Natura Drøv 19 passer på utmarksbeite, forvokst beite og kløverfattig beite.

 • Husk reingjøring av kraftfôrsiloen

  Faren for utvikling av midd og mugg er størst i den varme årstiden. Vi minner derfor om å vaske siloene. Kraftfôrsiloen bør tømmes og reingjøres minst 4 ganger i året. Dette for å unngå at det danner seg skadelige organismer som kan smitte nytt kraftfôr som blir fylt på siloen.

 • Grovfôrformidling

  Felleskjøpet Rogaland Agder har etablert et foreløpig enkelt system for gratis annonsering av grovfôr. På våre sider kan du legge ut det du vil selge, eller du kan ta direkte kontakt med interesserte kjøpere. Du kan selvsagt også legge ut et behov slik at aktuelle selgere kan kontakte deg.

 • Driftige bønder i Agder

  Vi treffer Sven Reiersen i sluttfasen av årets lamming. På grunn av den sene våren og det dårlige været har all lammingen foregått inne, så det blir trangt om plassen. I dag har han 120 sauer, men har planer om å øke til 200. Derfor bygges nytt sauefjøs på gården. Dessuten driver han med kjøttproduksjon og har 46 kyr i det åtte år gamle fjøset.

 • Mer sukker i grovfôret

  Sukker i rasjonen er viktig både for smak og høyt fôropptak, men mer sukker kan også bety høyere fettprosent i melka! Med bedre analyser de siste årene, er det blitt et økt fokus på sukker i grovfôr. Syrebaserte ensileringsmidler, som vi kjenner som GrasAAT og GrasAAT pluss, senker pH i starten og bevarer sukker og protein i grovfôret.

 • Reform av EUs felles landbrukspolitikk

  Etter nærmere to år med forhandlinger ble Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen i slutten av juni enige om EUs felles landbrukspolitikk. Den nye politikken innebærer en sterkere anerkjennelse av bøndene som forhandlingspart.

 • Beitestrategier

  Beiting utføres på mange forskjel­lige måter, og kan grovt deles inn i skiftebeiting, stripebeiting og kon­tinuerlig beiting. Felles for alle beiteformene er at det er viktig å slippe dyra på beite tidlig nok, gjerne når graset er 12-­20 cm høgt.

Viser fra 71 til 80 av totalt 258 artikler

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem i hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA