FJØR OPPDRETT KRAFT PELLETS

Dette kraftfôret er velegnet til kyllinger av alle typer fjørfeslag. Fôret har et høy innhold av protein og energi og enger seg også som fôr til fjørfe i vekst.

Fôret er velegnet til kyllinger av alle typer fjørfeslag. Fôret har et høy innhold av protein og energi og enger seg også som fôr til fjørfe i vekst.

Til eggleggende høner, gi Natura fjørfe Egg

Tips:* Gi Skjellsand eller Strøsingel Agri krås til dine fjørfe. Dette er en god måte og tilføre mer kalsium i fôrrasjonen og gir aktivisering hos dyrene. Husk alltid rent og friskt vann til dine fjørfe!

Mengde: Fri tilgang.

 

Verktøylinje

Usedvanlig gul med naturlig kraftfôr

Har du noen gang knekt et solegg og lurt på hvorfor disse eggene har en så deilig gulfarge?

Svaret er enkelt, høna har spist et kraftfôr Felleskjøpet Rogaland Agder har utviklet i samarbeid med Prior, og fargen kommer fra helt naturlige og nøye utvalgte ingredienser.

Det er blitt hevdet at det er kunstige tilsetningstoffer som skaper fargen, dette stemmer ikke. Vi er en stor organisasjon og vi er konsekvente på at vi ikke tar snarveier. Hvis det koster å produsere noe skikkelig, så produserer vi det skikkelig og lar det koste.

Våre kunder er bønder og vi må skape produkter som forbrukerne har tillit til. Tillit er nøkkelen til alt vi jobber med, vi må ha tillit både hos kundene våre og hos sluttforbrukeren.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640