OVERVANNSRØR 6M

Overvannsrør

Overvannsrør benyttes for å transportere vannet fra drensrør, taknedløp eller gårds-sluk frem til et egnet sted for utslipp. De benyttes også for bekkelukking eller stikkrenner gjennom veier. Til pragma overvannsrør leveres det kummer som gir adkomst til nettet for spyling og inspeksjon. Tette skjøter hindrer inn- og utlekking av vann.

Leveres i 6 meters lengder.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640