SANDFANG DYKKER

Dykkert til sandfang

For å hindre at grus, sand og slam kommer ut i rørledningen, kan det installeres en dykker i utløpet fra sandfangkummen.

Fås i flere dimensjoner

 

 

 

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640