SANDFANG GÅRDSSLUK

Sandfang gårdssluk 70 liter

Gårdssluk er små sandfangkummer beregnet for bruk rundt boliger og på gårdsplasser.

Gårdssluket har ett innløp  i 110 mm og ett utløp i 110 mm med dykkert.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640