SANDFANG HUSDRENSKUM

Sandfang husdrenskum

Husdrenskum er små sandfangkummer beregnet for bruk rundt boliger og på gårdsplasser. I husdrenskummen samles drenering og takvann - og evt. overflatevann fra små arealer - i et sandfang før vannet slippes ut på overvannsledningen via dykket utløp. Husdrenskummen har tre innløp og ett utløp i 110 mm og enten 35 eller 70 liter sandfang.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640