GRASAAT FEED (KORN)

Til bruk i korn og fôrprodukter der mugg og varmgang er et problem.

Til bruk i korn og fôrprodukter der mugg og varmgang er et problem.

Typiske bruksområder er stabilisering av fullfôr til storfe og våtfôr til til svin, rått fôrkorn og til biprodukteer som mask, brødavfall osv.

Stabilisering av fullfôr : 3 liter pr tonn
Konservering av rått korn: 3-15 liter pr tonn

NB: Bruk GRASAAT® FEED som den er, blanding med vannholdige væsker gir utfelling av salter-krystallisering!

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640