GRASAAT PLUS

Ensileringsmiddel til fortørka gras i silo og rundballer opp til ca 45 % tørrstoff. GRASAAT PLUS inneholder maursyre, propionsyre og benzosyre (og saltene av disse). Dette gjør GRASAAT® PLUS effektiv mot gjær og muggsopp.

GRASAAT PLUS inneholder maursyre, propionsyre og benzosyre (og saltene av disse). Dette gjør GRASAAT® PLUS effektiv mot gjær og muggsopp og forlenger stabiliteten mot varmgang etter åpning av siloen.

I flere forsøk har GRASAAT® PLUS vært det middelet som mest effektivt har konservert sukker i surfôret.

GRASAAT® PLUS er også velegnet som toppdressing på siloen for å redusere risikoen for mugg, men kan ikke erstatte mangelfull tetting. For å redusere virkningen på hud er en del av maursyra bundet som salter ved hjelp av natrium. Natriummengden passer godt med dyras behov for dette mineralet.

Tekniske data:
• Anbefalt tørrstoffnivå, TS %: 25 - 45
• Dosering: 3 – 5 liter/tonn
• Silotype: Tårnsilo, plansilo og rundballer
• Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container

Antall på pall: 24 stk.


Advarsel! Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensilieringsmidler. Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

 

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640