KOFASIL LP

Ensileringsmiddel til rundballer opp til 35% tørrstoff.

Ensileringsmiddel til rundballer og plansilo opptil 35% tørrstoff.


Høyt innhold av produkter som virker hemmende på bakterier og sporer


Tekniske data:
• Anbefalt tørrstoffnivå, TS %: 20-35
• Dosering: 2,5-3,5 liter pr. tonn
(høyest dosering i vått gras og i svært tørt gras)
• Silotype: rundballer (minimum 4 uker fra pakking til fôring)
• Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container

 

Advarsel! Må aldri blandes med syrer da det gir kraftig gassutvikling. Skyll pumpe og dyser med vann etter bruk.
Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensilieringsmidler. Følg anvisninger på etiketten. 
Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640