KOFASIL ULTRA

KOFASIL® Ultra er det eneste ensileringsmiddelet med direkte virkning mot anaerobe sporer.

KOFASIL® Ultra er det eneste ensileringsmiddelet med direkte virkning mot anaerobe sporer.

KOFASIL® Ultra knekker både smørsyrebakterier og sporer av disse. De samme stoffene virker mot listeriabakterier. Kofasil® Ultra inneholder natriumbenzoat og natriumpropionat. Dette gir betydelig stabilt fôr i utfôringsfasen.

Tekniske data:
• Anbefalt tørrstoffnivå, TS %: 30 - 65
• Dosering: 3,5 – 4,5 liter/tonn (høyest dosering i vått gras og i svært tørt gras)
• Silotype: rundballer (minimum 4 uker fra pakking til fôring)
• Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container


Advarsel! aldri blandes med syrer da det gir kraftig gassutvikling. Skyll pumpe og dyser med vann etter bruk.
Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensilieringsmidler. Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640