TAPPESLANGE FOR IBC/CONT

Tappeslange som passer til IBC/CONT med kran og sikring.

Tappeslange som passer til IBC/CONT med kran og sikring.

  • 3 meter armert- klar slange
  • 1 ½ toms slange med syrefast kran og slangeklemmer, med låsbar sikring (for hengelås)
  • IBC kopling med "S 60x6" gjenger på container- standard.
  • 1 ½ toms 90 grader syrefast bend som passer i både 25 liter kanner og 200 liter fat.

Advarsel! Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensilieringsmiddler.

Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Verktøylinje

Sikkerhet

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler!

Sikkerhet ved bruk av ensileringsmiddlerFølg anvisninger på etiketten.

Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon, slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

 

Se våre sikkerhetsdatablad

Les også "Gassfare ved ensilering av gras"

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640