Etiske retningslinjer - bærekraftig forretningspraksis

Etisk handel - Et Samfunnsansvar

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er den største leverandøren til landbruket i regionen, og vi er derfor opptatt av å styrke næringa sitt resultat og sin samfunnsmessige rolle. Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH).

In english

Våre verdier og handlinger påvirker omdømmet og konkurransekrafta til næringa.  Vi har derfor interne etiske retningslinjer som skal bidra til en reflektert holdning til etiske problemstillinger som ansatte i organisasjonen kan møte.  

I takt med FKRA sin økte import av varer, ser vi behovet for å forvalte våre verdier aktivt mot leverandørmarkedet.  Sommeren 2013 meldte FKRA seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH). 

Medlemskapet innebærer at vi har forpliktet oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av arbeids- og miljøforhold i tråd med grunnleggende ILO-standarder og FN-konvensjoner. 

Vi forutsetter at våre leverandører setter seg inn i retningslinjene, er ærlig i sin tilbakemelding og åpen for å samarbeide om forbedringer der minimumsstandardene ikke er oppfylt. 

Vi er overbevist om at samarbeid mellom selskaper som har et aktivt og målrettet arbeid for samfunnsansvar, vil oppnå det beste resultatet både for våre eiere og for det samfunnet vi er en del av.

Våre etiske retningslinjer finner du her

Principes éthiques pour les fournisseurs

 

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640