Produsentpris for korn

Kornguiden - produsentpriser for korn 2018

Her er oversikt over priser for produsentkorn som leveres til våre kornmottak 2018. Prisen gjelder basis kvalitet som omtalt i kornguiden.

Vi forbereder oss til mottak av produsentkorn og ønsker våre leverandører lykke til i skuronna.

Felleskjøpet Rogaland og Agder sine kornmottak har åpent for ordinært mottak ut uke 40 i 2018. Etter dette avtales direkte med det enkelte anlegg.

Pris for produsentkorn 2018

Pris 2018, kroner pr. tonn Bygg Havre Fôrkveite
Mjåvann 2760 2520 2760
Vanse 2760 2520 2760
Klepp 2710 2470 2710
Kvalaberg 2860 2620 2860

* Basispris før fratrekk for omsetningsavgift, analyse- og avrekningskostnader.
 

Fôrkorn - Kvalitetskrav

Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn
Redusert vareverdi medfører reduksjon i kornpris. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper eller gir lavere holdbarhet.

SKADE I VEKSTPERIODEN
Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Skaden kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v.

FORURENSNING/DÅRLIG RENSET VARE
I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmedbestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaksanlegg med bilbruvekt, foretas rensing av prøven ved prisgradering. Avrens blir veid og andel beregnet.
Antall kg levert vare blir redusert for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk.

INNBLANDING AV ANDRE ARTER
Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn foretas trekk i oppgjør. Trekket utgjør 25 % av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosentvise innblandingen som overstiger
2 %.

LAGERSKADE
Lagerskadd korn som ikke er større enn at partiet kan godtas som fôrkorn, trekkes 10 % eller 20 % av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninnhold.

FLOGHAVRE
Inneholder avregningsprøven av partiet store mengder floghavre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: >50 kjerner floghavre pr. kg korn – 50% trekk i kornpris.

PRISREDUKSJON VED HØYE DON-VERDIER I KORN
Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen

Kontaktinformasjon til våre kornmottak

Publisert 16.juli 2018 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640