Kampanje på utstyr til husdyrgjødselhandtering

Neste sesong startar no!

Langsiktig planlegging løner seg, nå kan du som kunde nyta godt av våre forsesongtilbod! Prisane er gjeldane i perioden fram til 11.09 2020.

 

Husdyrgjødsla er bondens gull. Med aukande prisar på handelsgjødsel og aukande miljøkrav har det aldri vore viktigare å nytta husdyrgjødsla rett. Spredebom på vogn eller slangeanlegg er produkt som gjev ei meir nøyaktig spreiing og aukar utnyttinga av blautgjødsla. Nokre stadar vert det gitt ekstra stønad for bruk av slikt utstyr under spreiing.
 

Teknologi som måler innhaldet i husdyrgjødsla medan den vert spreia har me allereie gjennom John Deere sin «Manure Sensing». På den måten vert husdyrgjødslinga presisjonsgjødsling, då systemet kan gje oss automatisk hastighet- og mengderegulering og laga rapportar som viser kor mykje av dei ulike næringsstoffa som er tilført på dei ulike delane av jordet.

Vil du veta meir om «Manure Sensing»? Ta kontakt!
 


Til neste sesong kan me tilby nyheiter frå både Duun, Fliegl og HMR.

Meir om dette og mange andre produkt kan du lesa i dette bladet.
 

Ta kontakt med ein av våre salgskonsulentar 
så finn me isaman det beste utstyret for deg!

 

 

 

 


Publisert 14. august - Gaute Risdal

Verktøylinje

Rabatter og god service

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak, vårt formål er å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt.

Det er lønnsomt å være medlem hos oss. Gode betingelser gir landbrukskunder flere fordeler ved medlemskap.

Mange fordeler:

 • Kvantumsrabatter
 • Bestillingsrabatt
 • Webrabatt
 • Etableringsrabatt
 • Årskvantumsrabatt
 • Sparekonto
 • Gratis rådgivning
 • Tankstøtte
 • Bonusutbetaling ved overskudd
 • Gratis abonnement på bondevennen i 1 år, gjelder nye medlemmer i samvirke
   

Les mer om medlemskap på medlemssiden

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640