Årsmeldinger

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift med hovedformål å arbeide for økt lønnsomhet for bonden gjennom omsetning av driftsmidler til landbruket i Sunnhordland, Rogaland og Agder-fylkene.

 • Vel gjennomført digitalt årsmøte!

  Sveinung Svebestad gjenvalgt som styreleder og 1,25% kjøpsutbytte. Også denne gang ble årsmøtet avholdt digitalt, og så godt det lot seg gjøre lagt opp som et ordinært årsmøte med talerstol.

 • Digitalt årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder SA

  På grunn av Koronasituasjonen ble årsmøtet i år avholdt digitalt. Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført uten problemer.

 • Godt årsmøte i FKRA

  I dag hadde FKRA sitt årsmøte på Sola Quality Airport Hotel. Styret la frem årsmelding og resultatregnskap med gode tall. Sveinung Svebestad ble gjenvalgt som styreleder også i 2019.

 • Godt årsmøte i FKRA

  FKRA hadde i går sitt årsmøte på Sola Quality Airport hotel. Styret la frem årsmelding og resultatregnskap med gode tall. Sveinung Svebestad ble valgt som ny styreleder.

 • Årsmøte i FKRA

  På Sola Quality Airport hotel avholdt FKRA i går sitt årsmøte. Styret la frem en årsmelding og et resultatregnskap med historisk gode tall. Årsmøtet godtok styrets forslag om en bonusutbetaling på hele 43 mill kroner til sine eiere. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder.

 • Årsmøte FKRA

  I strålende vårsol avholdt i dag FKRA sitt årsmøte på Sola Quality Airport hotel. Styret la frem en årsmelding og et resultatregnskap med historisk gode tall. Driftsresultatet i 2015 endte godt over budsjett, og betraktelig bedre enn 2014 resultatet. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder.

 • Godt resultat i FKRA

  Felleskjøpet Rogaland Agder la frem et historiske godt resultat på årsmøtet 26. mars. Årsmøtet vedtok å utbetale 21 millioner kroner i bonus, det vil si 1,5% kjøpsutbytte på tonnvarekjøp og innlevert korn. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder.

 • Årsmøte FKRA

  Styret la i går frem årsmelding og resultatregnskap med gode tall på alle områder for FKRA. Årsmøtet vedtok å gi 1 % kjøpsutbytte på tonnvarer til medlemmene, dette tilsvarer 16 millioner til utbetaling. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder for FKRA også 2014.

 • Solid resultatforbedring

  Årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland Agder ble avholdt 21.mars 2013 på Sola. Styret la frem årsmelding og resultatregnskap med solid resultatforbedring i forhold til 2012. Årsmøtet vedtok å gi kjøpsutbytte på tonnvarer og kornhandel tilsvarende 1 % til medlemmene. Samlet utgjør dette en utbetaling på ca 15.mill. kr.

 • Årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder

  Årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland Agder ble avholdt 29.mars 2012 på Sola. Ola Bekken, administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder presenterte med alvor og beklagelse tapet for datterselskapene. Samtidig var det med glede han kunne fortelle om et godt år for morselskapet, med overskudd og økte markedsandeler.

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

 • Pålitelig
 • Effektiv
 • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640