FKRA bilde av deler av styret
Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder for FKRA også 2014
Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder for FKRA også 2014

Årsmøte FKRA

Styret la i går frem årsmelding og resultatregnskap med gode tall på alle områder for FKRA. Årsmøtet vedtok å gi 1 % kjøpsutbytte på tonnvarer til medlemmene, dette tilsvarer 16 millioner til utbetaling. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder for FKRA også 2014.

Årsmøtet startet med å vise videoen "Kæ seie bonden", god stemning og mange smil var å se i salen. Gabriel Joa var optimistisk til fremtiden. – Skal vi være med i landbruket fremover så må vi satse, sier Joa.

Gode tall også i år
Ola Bekken og Frank Solheim viste til gode tall og en god omsetningsvekst. Størst nominell vekst på kraftfor, men også en solid økning på maskin og såvarer. FK butikkene driver med overskudd og er et satsingsområde. FK butikk nummer 19 ble åpnet denne måneden i Egersund.

Mye ros fra årsmøterepresentantene
Det var mange gode ord fra årsmøterepresentantene, og de takket styret og selskapet for et godt resultat og en god drift.

Fokus på Palmeolje
Ola Bekken fortalte om at FKRA har gått i bresjen for å etablere produksjon av palmeolje basert på miljømessig og bæredyktig produksjon. Han oppfordrer til en god faglig diskusjon rundt saken for å ha et solid faglig grunnlag for å finne eventuelle alternativer og løsninger.

Stort engasjement rundt valget
Valgkomiteen hadde innstilt 3 nye kandidater som var på valg til styret. Hanne Sundbø, Marianne Storhaug Strøm og Arild Viken var på valg. Flertallet i årsmøtet valgte og ikke stemme for forslaget til valgkomiteen og gav sin videre tillit til Sundbø, Strøm og Viken. Hanne Sundbø ble gjenvalgt til nestleder.

Godt årsmøte
Joa rundet av dagen, han takket årsmøterepresentantene for et godt møte, for gode spørsmål og for en saklig diskusjon.

Årsmelding 2013

Publisert 28.mars 2014 - May Linda Schjølberg

 

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640