Gabriel Joa og Ola Bekken
Marianne Nordhus ble valgt som ny representant til styret
Marianne Nordhus ble valgt som ny representant til styret

Årsmøte FKRA

I strålende vårsol avholdt i dag FKRA sitt årsmøte på Sola Quality Airport hotel. Styret la frem en årsmelding og et resultatregnskap med historisk gode tall. Driftsresultatet i 2015 endte godt over budsjett, og betraktelig bedre enn 2014 resultatet. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2015 det beste resultatet i sin 117 årige historie.

Konsernets samlede omsetning økte med 140 millioner kroner. Konsernet har også hatt en fin resultatfremgang på de fleste områder og i de fleste datterselskapene.

Det ble vedtatt å betale ut et kjøpsutbytte til medlemmene på 29,5 millioner kroner. Samtidig er det avsatt 30,3 millioner kroner til annen egenkapital.

Fornøyd styreleder
Gabriel Joa åpnet dagen med en god tale som manet til optimisme. Han gav honnør til både styret, medlemmer og kunder, og takket for lojal oppslutning om selskapet.

–I en tid med mye uro i arbeidsmarkedet at det var godt å være bonde i dag. Vi har en stabil og trygg arbeidsplass, og derfor mot til å investere, ytret en fornøyd styreleder.

Rekordår
Ola Bekken og Frank Solheim viste til svært gode tall og en god omsetningsvekst godt over budsjett. Ola Bekken var tydelig fornøyd og gledet seg over å legge frem årsmeldingen. –Det er ekstra gledelig å legge frem denne årsmeldingen i år. I vårt 117 år som selskap så i presenterer vi i dag de beste tallene noensinne. Vi har mange å takke det gode resultatet for.  Et godt styre, kunder og medlemmer som støtter opp, og ikke minst dyktige, effektive, lojale og engasjerte medarbeidere, slo en stolt direktør fast.

Nytt styremedlem
Marianne Nordhus, som driver et melkebruk på Fjelbergøy i Hordaland,
ble innstilt som nytt styremedlem og tok dermed over etter Jarle Refsnes. Nordhus ble enstemmig innstilt som nytt styremedlem. Jarle Refsnes, tok over som ordfører i årsmøtet etter Steinar Kyrvestad.

F.v. Gabriel Joa, Marianne Nordhus og Jarle Refsnes.

Godt årsmøte
Joa rundet av dagen, han takket årsmøterepresentantene for et godt møte med saklig debatt.

Publisert 17. mars 20106 - May Linda Schjølberg

 

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640