Felleskjøpet
Roar Lima Grødeland fra Orre er valgt som nytt styremedlem
Roar Lima Grødeland fra Orre er valgt som nytt styremedlem

Årsmøte i FKRA

På Sola Quality Airport hotel avholdt FKRA i går sitt årsmøte. Styret la frem en årsmelding og et resultatregnskap med historisk gode tall. Årsmøtet godtok styrets forslag om en bonusutbetaling på hele 43 mill kroner til sine eiere. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder.

Gabriel Joa hadde et fint åpningsinnlegg. Han takket for et godt styre og rettet en stor takk til de ansatte i FKRA. – De tilsatte i FKRA gjør en solid innsats for oss som eiere. Rekordlave 2,5 % i sykefravær vitner om en kultur i selskapet. De fruktene vi har kunnet høste er til stor takk for god ledelse, en sunn økonomi og sterk balanse, samt reserver for å møte krevende tider.

Gabriel Joa gav honnør til både styret, medlemmer og kunder, og takket for lojal oppslutning om selskapet.

Rekordår
Ola Bekken forteller om et eventyrlig år med vekst i nesten alle forretningsområder. Stadig flere velger FKRA som sin samarbeidspartner. I fjor oppnådde FKRA en solid økning i både salg av kraftfôr, butikkvarer, imek og i verkstedsdrift.

–Det er ekstra gledelig å legge frem denne årsmeldingen i år. I vårt 118 år som selskap så presenterer vi i dag de beste tallene noensinne. De store linjene viser at vi har hatt et godt salg. Jeg vil rette en stor takk til de som  handler hos oss, og til offensive dyktige ansatte som holder trykket oppe.

Driftsinntektene i morsselskapet FKRA vokste til nærmere 2.7 milliarder kroner.

Årsmøtet godtok styrets anbefaling om bonusutbetaling
FKRA betaler derfor ut rekordstore 43 millioner kroner til våre medlemmer. Dette kommer i tillegg til årskvantumsrabatten som allerede er utbetalt.

Felleskjøpet Rogaland Agder (konsern)

  • Driftsinntekter 2956 2757
  • Driftsresultat 111 107
  • Resultat før skatt 265 81
  • Datterselskapet Fish4Dogs hadde en gledelig vekst på hele 48%.

Valg

  • Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder
  • Marianne Nordhus, ble valg som nestleder
  • Roar Lima Grødeland fra Orre går inn i styret som nytt styremedlem.

Godt årsmøte
Det var et godt årsmøte med gode innspill fra salen. Dagen ble avsluttet med et foredrag om Moderne matproduksjon av Birger Svihus.

Styreleder Gabriel Joa og Adm. direktør Ola Bekken

Årsmelding 2016

Publisert 31. mars 2017 - May-Linda Schjølberg

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640