Søk

Du er her:

FKRA Årsmøte 2020

Digitalt årsmøte i Felleskjøpet Rogaland Agder SA

På grunn av Koronasituasjonen ble årsmøtet i år avholdt digitalt. Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført uten problemer.


Sveinung Svebestad fra Sandnes gjenvalgt som styreleder. Dette blir Svebestad sin tredje periode som styreleder for FKRA. 

Valgkomiteen hadde ellers ikke lagt opp til noe stor grad av utskifting av styremedlemmer, men Marianne Nordhus hadde takket nei til gjenvalg og ble erstattet av Line Njåstad fra Etne. Tarald Magne Oma, fra Bryne og Mari Eidså, fra Øvrebø hadde takket ja til gjenvalg og ble valgt for to nye år.

Årsregnskap for 2019 inklusive konsernregnskap med disponering av årsresultat ble godkjent. Dette betyr en utbetaling av kjøpsutbytte til medlemmene på 20 millioner kroner.

 

 Publisert 1. april 2020 - Torgeir Erfjord

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640