Styret, Felleskjøpet Rogaland Agder
Ny styreformann, Sveinung Svebestad fra Sandnes
Ny styreformann, Sveinung Svebestad fra Sandnes

Godt årsmøte i FKRA

FKRA hadde i går sitt årsmøte på Sola Quality Airport hotel. Styret la frem årsmelding og resultatregnskap med gode tall. Sveinung Svebestad ble valgt som ny styreleder.

Både avtroppende styreleder Gabriel Joa og administrerende direktør Per Harald Vabø åpnet dagen med to gode taller. Per Harald Vabø kunne vise til et svært godt år for FKRA.

Omsetning og resultat
Økonomidirektør Frank Solheim gikk gjennom årsregnskap for FKRA mor og for konsernet.

Omsetningen i FKRA viste fin vekst på 1,7% for morselskapet, fra kr 2 654 mill i 2016 til kr 2 698 mill i 2017. Resultat før skatt var kr 73,7 mill. Dette er en tilbakegang fra forrige år på kr 35,3 mill. Tilbakegangen skyldes salgsgevinst på eiendom på kr 20,4 mill. samt planlagt lavere margin på kraftfôr i 2017.

Konsernets driftsinntekter økte med 3,4% til kr 3 059 mill. og resultat før skattekostnad var kr. 97,4 mill.

Egenkapitalen i morselskapet utgjør kr 666 mill., hvilket gir en egenkapital på 41,5%. Konsernet har en egenkapital på kr 644 mill., hvilket utgjør 35,8%.

FK butikkene hadde en salgsøkning på ca. 2%, økningen ble aller størst på butikkvarer rettet mot forbrukerkunden, men det var også en god vekst på produkter rettet mot landbruk. Traktor og redskap hadde fin omsetningsvekst på 12 %.

Gode bidrag fra datterselskapene
I konsernresultatet bidrar datterselskapene positivt. Døtrene bidrog i 2017 med kr 23,7 mill. av det samlede konsernresultatet. Fish4Dogs Ltd. viser en salgsøkning på 18 % i 2017.

Årsmøtet godtok styrets anbefaling om bonusutbetaling
FKRA betaler derfor ut 32 millioner kroner til våre medlemmer. Dette kommer i tillegg til årskvantumsrabatt som allerede er utbetalt.

Valg styrerepresentanter

  • Sveinung Svebestad, Sandnes, ble valgt som ny styreleder
  • Marianne Nordhus, Fjelberg, ble gjenvalgt som nestleder
  • Tarald Magne Oma, Bryne, går inn i styret som nytt styremedlem
  • Mari Eidså, Øvrebø, går inn i styret som nytt styremedlem

Ny styreleder
Tidligere styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad ble valgt som ny styreleder i FKRA.

Svebestad forteller at han gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven. Han er glad for tilliten og ser frem til et godt samarbeid med styret og administrasjonen.

Mange som ville takke
Det var mange som takket for seg på dette årsmøtet, Gabriel Joa, Marianne Storhaug Strøm og Arild Viken takket for sine år i styret.

Nestleder, Marianne Nordhus takket Gabriel Joa for godt styrearbeid i sine 8 år som styreleder og Joa fikk stående applaus fra årsmøtet for sin innsats som styreleder.

Årsmøtet ble avsluttet med foredrag av Knut Røflo, daglig leder i Felleskjøpet Fôrutvikling.
 
Kontaktperson:
Adm. Direktør: Per Harald Vabø, 908 29 444

 

Årsmelding 2017

Publisert 23. mars 2018 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640