Styret i FKRA 2019
Styreformann, Sveinung Svebestad fra Sandnes

Godt årsmøte i FKRA

I dag hadde FKRA sitt årsmøte på Sola Quality Airport Hotel. Styret la frem årsmelding og resultatregnskap med gode tall. Sveinung Svebestad ble gjenvalgt som styreleder også i 2019.

Styreleder Sveinung Svebestad åpnet dagen med en flott tale. Med fokus på FKRA sitt 120 års jubileum og åpning av ny kraftfôrfabrikk. Han berømmet den ekstraordinære innsatsen som de ansatte har vist i en krevende periode i forkant av fabrikkåpningen. Men også det utfordrende året bøndene hadde i fjor, hvor FKRA bidrog til å sikre tilgangen av grovfôr.

Administrerende direktør Per Harald Vabø hadde deretter en driftsorientering.

 

Omsetning og resultat
Økonomidirektør Frank Solheim gikk gjennom årsregnskap for FKRA mor og konsernet.

Omsetningen i FKRA viste fin vekst på 5,6% for morselskapet, 2 698 mill. i 2017 til 2 849 mill. i 2018. Resultat før skatt i morselskapet utgjør kr 76,1 mill.

Konsernets driftsinntekter økte med 6,5% til kr 3 256,9 mill. og resultat før skattekostnad var kr. 89,1 mill.

Egenkapitalen i morselskapet utgjør kr 703,7 mill., hvilket gir en egenkapital på 41,7%. Konsernet har en egenkapital på kr 690,4 mill., hvilket utgjør 34,7%.

FK butikkene hadde en salgsøkning på ca. 1,3%, økningen ble aller størst på salg av Formel, Champion, gjødsel og såvarer. Traktor og redskap har økt markedsandelene betraktelig, og er igjen markedsleder med en markedsandel på 26,6%. 

 

Gode bidrag fra datterselskapene 

Datterselskapene bidrog i 2018 med kr 13 mill. av det samlede konsernresultatet.

 

Årsmøtet godtok styrets anbefaling om bonusutbetaling

FKRA betaler derfor ut 27 millioner kroner til våre medlemmer. Dette kommer i tillegg til årskvantumsrabatt som allerede er utbetalt.

 

Valg styrerepresentanter

  • Sveinung Svebestad, Sandnes, ble gjenvalgt som styreleder
  • Marianne Nordhus, Fjelberg, ble gjenvalgt som nestleder
  • Roar Lima Grødeland, gjenvalgt som styremedlem
  • Anna H. V Eikje, gjenvalgt som styremedlem

 

Styreleder

Sveinung Svebestad ble gjenvalgt som styreleder i FKRA. Han takker for tilliten og ser frem til et videre godt samarbeid med styret og administrasjonen.

 

Årsmøtet blir avsluttet med en 120 års jubileumsmiddag i kveld.

 
Kontaktperson:
Adm. Direktør: Per Harald Vabø, tlf. 908 29 444

Årsmelding 2018

 

Publisert 27. mars 2019 - Anne Linn Olsen

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640