Styremøte i FKRA
Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder i FKRA

Godt resultat i FKRA

Felleskjøpet Rogaland Agder la frem et historiske godt resultat på årsmøtet 26. mars. Årsmøtet vedtok å utbetale 21 millioner kroner i bonus, det vil si 1,5% kjøpsutbytte på tonnvarekjøp og innlevert korn. Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder.

Styreleder Gabriel Joa og adm. direktør Ola Bekken var meget godt fornøyd med arbeidet som var lagt ned i 2014 og viste til resultatene i FKRA og datterselskapene. FKRA sin kundeundersøkelse for fjoråret viste også en økt kundetilfredshet på alle områder.

Kraftfôr og plantekultur
Det ble satt ny salgsrekord for kraftfôr i 2014 på over 370 000 tonn. Vi har beholdt og styrket vår markedsposisjon fra 69% i 2013 til 70,5% i 2014. Oppgradering og forbedringer har ført til en effektiv og lønnsom kraftfôrproduksjon.

Gjødsel og kalk viser et salg på 52 378 tonn mot 50 708 i 2013.

Maskinområdet
FK butikkene hadde en salgsvekst på over 10%, og samtlige butikker har hatt en økning.
Det har vært stor aktivitet på innendørsmekanisering og verksted, mens salget av traktor og redskap har gått noe tilbake.

Datterselskaper
Salget av kjæledyrfôr gjennom selskapet Fish4Dogs har økt med ca 15 % og viser et resultat før skatt på 1,6 mill kr. AM-Nutrition AS viser til positive resultater og framgang fra 2013.

Valg
Det ble kamp om styreledervervet. Valget sto mellom nåværende styreleder Gabriel Joa og benkeforslag på styremedlem Hanne Sundbø. Gabril Joa ble gjenvalgt som styreleder. Ove Aanestad ble valgt som nytt styremedlem og nestleder i styret. Harald Olav Stuhaug gikk ut av styret og takket for mange interessante år som styremedlem i FKRA.

Endring vedtekter
Forslag om endringer i vedtektene ble gjennomgått og vedtatt.

Stort engasjement og godt årsmøte
Gabriel Joa takket for mange gode innspill fra engasjerte årsmøteutsendinger. Han avsluttet med å takke Ola Bekken for 20 år som adm. direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.
 

Konsern

 
Mill kroner 2014 2013
Driftsinntekter 2617 2577
Driftsresultat 83 80
Res. før skatt 51 49
Årsresultat 46 46
Egenkapital 341 314


Se årsmelding 2014
 

Publisert 30. mars 2015 - Grethe Sevdal

 

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640