Bilde av Adm.dir Ola Bekken t.v, Styreleder Gabriel Joa t.h

Solid resultatforbedring

Årsmøtet i Felleskjøpet Rogaland Agder ble avholdt 21.mars 2013 på Sola. Styret la frem årsmelding og resultatregnskap med solid resultatforbedring i forhold til 2012. Årsmøtet vedtok å gi kjøpsutbytte på tonnvarer og kornhandel tilsvarende 1 % til medlemmene. Samlet utgjør dette en utbetaling på ca 15.mill. kr.

Årsmøtet var preget av optimisme og glede over gode resultat. Gabriel Joa kunne fortelle at selskapet leverte et økonomisk resultat i overkant av hva som var forventet.  Endringen som ble gjort i 2011 og 2012 har ført FKRA som selskap et langt steg fremover. Joa kunne også fortelle om økning av markedsandeler. Han takket for tilliten fra eierne som har vært lojale og støttet opp om selskapet i den tøffe tiden.

Gabriel Joa gjenvalgt

Gabriel Joa ble gjenvalgt som styreleder for FKRA for det neste året.
 

Joa er spent på årets landbruksoppgjør

- I valgåret 2013 har vi forventninger om et langt bedre landbruksoppgjør enn i fjor. Verden trenger stadig mer mat, vi skal øke produksjonen i takt med befolkningsveksten, det er helt klart at landbruket står overfor store utfordringen. Et moderne og effektivt FKRA skal bidra til veksten.
 

Strålende år for FKRA

Ola Bekken viste til stor omsetningsvekst, konsernets samlede omsetning økte med hele 8,6 % i forhold til 2011. - 2012 ble et år der vi fikk høste resultater av et målretta og langsiktig arbeid på de fleste områder i bedriften.
 

Rekordsalg av kraftfôr

Kraftfôrsalget økte til over 368 000 tonn, som er det høyeste volumet i historien. Det økte salget krever høyere effektivitet og vi jobber for å effektivisere oss hver eneste dag.
 

50 000 tonn gjødsel

Salget av gjødsel var på nær 50 000 tonn, vi nærmer oss nå det som var et normalt salg før den sterke prisveksten startet.
 

God utvikling i FK butikkene

Butikkene våre hadde en kraftig vekst, en økning samlet sett på over 8 % er et resultat vi er veldig godt fornøyde med. Alle 18 butikkene er nå 100 % eid av FKRA, ny butikk i Egersund er planlagt, med åpning 1.november 2013.
 

Maskin

Maskindivisjonen fikk et godt år, både resultat og salg økte. Traktorsalget gikk noe tilbake i forhold til rekordåret 2011, men redskap trekker kraftig opp. Verkstedene har hatt en bra fremgang.

Ola bekken avsluttet med å takke alle ansatte som har jobbet hardt for resultatene, han takket samtidig for tilliten fra både ansatte og eiere.
 

Godt årsmøte
Joa rundet av dagen, han takket årsmøterepresentantene for et godt møte, for gode spørsmål og for en saklig diskusjon.

 

Last ned
Årsmelding 2012

Publisert 22.mars 2013 - May Linda Schjølberg

 

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640