FKRA Årsmøte 2021
Styreformann Sveinung Svebestad
Styreformann Sveinung Svebestad på talerstolen

Vel gjennomført digitalt årsmøte!

Sveinung Svebestad gjenvalgt som styreleder og 1,25% kjøpsutbytte. Også denne gang ble årsmøtet avholdt digitalt, og så godt det lot seg gjøre lagt opp som et ordinært årsmøte med talerstol.

 
Ordstyrer Audun Meland åpnet møtet og ønsket velkommen. Etterfulgt av opprop av årsmøterepresentanter. 
 
Styreleder Sveinung Svebestad inntok deretter talerstolen og hadde en flott tale hvor han berømmer FKRA for ekstra ordinær innsats i en periode som har krevd ekstra tiltak på alle plan.
 
Resultatmessig ble året 2020 akseptabelt, for konsernet noe svakere enn foregående år som skyldes resultatsvikt i flere av datterselskapene våre. En kan heller ikke regne med store bidrag fra datterselskapene i 2021. Det betyr at FKRA i større grad må stå på egne ben og sikre resultatene i morselskapet. Svebestad var også innom navnebyttet hos FKRA sin butikkjede, optimalisering av kraftfôrløpet, FKRA som en samfunnskritisk virksomhet, viktigheten av landbruket og lønnsomheten for bonden.
 
Administrerende direktør Per Harald Vabø viste til det spesielle året 2020 for FKRA. Han hadde en gjennomgang av salg av kraftfôr tonnvarer, maskinvarer, butikk, traktor og redskap, I-mek og verksted.
 
En oppdatering på kraftfôrfabrikken på Kvalaberg, eskalerende priser på proteinråvarer (soya) og tilsetningsstoffer. Produktivitetsvekst i kraftfôrproduksjonen og arbeid med TPM.
 
 
Vabø informerte om status og oppsummering for datterselskap 2020:
 
AM Nutrition, prosessering av erter
Fish4Pets, salg av kjæledyrfôr
MarinPet, produksjon av kjæledyrfôr
Norsk Naturgjødsel, produksjon av biologisk NPK-gjødsel.
Vekstmiljø, leveranse av produkter til veksthusnæringen
Jæren Biopark, fremtidig produksjon av biogass
 
Avslutningsvis presenterte Vabø salgsinntekter for FKRA-konsern 2020, fordelt på morselskap og datterselskaper.
 
Økonomidirektør Frank Solheim gikk gjennom årsregnskapet for FKRA og viste til resultat for 2020. Frank refererte ellers til styret i FKRA sitt vedtak om anvendelse av resultat, med kjøpsutbytte til medlemmer på 22,2 MNOK.
 
Årsregnskap for 2020 inklusive konsernregnskap ble godkjent. Dette betyr en utbetaling av kjøpsutbytte til medlemmene på 22,2 MNOK. Tirsdag 6. april starter vi utbetalingen av kjøpsutbyttet.
 
Sveinung Svebestad fortsetter som styreleder og dette blir hans fjerde periode som styreleder for FKRA.
 
Utskifting av styremedlemmer
Anne Henriette Veim Eikje og Mari Eidså går ut av styret. Jannicke Nystøl Simonsen fra Lindesnes og Marit Øverland Ilstad fra Vindafjord ble valgt inn som nye styremedlemmer.

 

 Publisert 24. mars 2021 - Torgeir Erfjord

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640