DRIFTSBYGNINGER

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)er den største forhandleren av innendørsmekanisering i vårt område. Vi leverer utstyr og hjelper deg å planlegge løsninger innen innredning, ventilasjon, melking, utgjødsling, utfôring av grovfôr og kraftfôr m.m.


 • DeLaval lam- og kjefôrer

  Nå har vi kampanje på DeLaval lam- og kjefôrer. Pulverautomaten gir en effektiv og lønnsom oppfôring. Den sikrer jevn og god tilvekst, friskere lam og er arbeidsbesparende.

 • Åpent Fjøs på Torvastad

  På laurdag 24. februar vart det arrangert åpent fjøs hjå Elisabeth og Åge Roald Hausken på Karmøy. Det møtte fram 160 sauebønder og andre som ville sjå og feira opninga av det nye fjøset.

 • Kjerringa mot (mjølke-)straumen

  Mjølkekvotane frå gardsbruka i Ryfylke flyt til Jæren, og tal mjølkebruk vert kraftig redusert. På Fogn, derimot, går bokstaveleg talt, 49 år gamle Gunhild Sandanger, mot denne mjølkestraumen og satsar seks millionar friske kroner på nytt robotfjøs til dei 20 kyrne sine.

Viser fra 25 til 27 av totalt 69 artikler

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

  Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

  Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

  Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640