DRIFTSBYGNINGER

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)er den største forhandleren av innendørsmekanisering i vårt område. Vi leverer utstyr og hjelper deg å planlegge løsninger innen innredning, ventilasjon, melking, utgjødsling, utfôring av grovfôr og kraftfôr m.m.


 • Mye å vinne på holdteknologi

  Målet er en sunn og kostnadseffektiv melkeproduksjon. Et kamera og en datamaskin kan vise seg å være akkurat det som skal til. For 20 år siden var 38 prosent av norske storfe overfeite. Siden da har andelen bare økt. I den nyeste statistikken fra Animalia kommer det fram at 59 prosent av norske storfeslakt er overfeite. Med delaval bcs er det mye penger å spare.

 • Fornøyd med automatisk fôring av lam

  Kjetil Gjedrem har gått til anskaffelse av DeLaval lam- og kjefôrer, noe som betyr at han ikke bare har redusert behovet for arbeidskraft, men at han også har fått bedre kontroll på blandingsforholdet mellom pulver og vann og på temperaturen på melkeerstatningen.

 • Vårt Felleskjøp

  Det er med stolthet vi presenterer det nye magasinet Vårt Felleskjøp, det 17. i rekken. Våre kunder kan forvente det i posten i disse dager.

Viser fra 37 til 39 av totalt 69 artikler

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

  Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

  Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

  Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640