Bildet konverteres til en nøyaktig holdverdi.
Bildet konverteres til en nøyaktig holdverdi.

Automatisk system for holdvurdering

DeLaval lanserer verdens første automatiske system for holdvurdering av kyr og tar bort det ellers arbeidskrevende arbeidet med å anslå holdet til hver enkelt ku. Det revolusjonerende systemet gjør det raskt og enkelt for bonden å få en nøyaktig holdvurdering av hele besetningen.

DeLaval lanserer verdens første automatiske system for holdvurdering av kyr.  Teknologien er basert på et 3D-kamera som plasseres i gangarealet til kua.  Når ei ku passerer under kameraet, gjenkjenner systemet bevegelsen og velger det beste stillbildet fra videosekvensen. Bildet konverteres til en nøyaktig holdverdi.

“De fleste bønder kjenner til fordelene med å gjøre en holdvurdering, men av forskjellige grunner gjør de det ikke i dag. Nå som det finnes en kostnadseffektiv løsning for regelmessig, nøyaktig holdvurdering, ser vi et stort potensiale, sier Fernando Mazeris, Vice President Farm Management Support Systems i DeLaval.

“Teknologien er en verdensnyhet og endrer fullstendig måten melkeprodusenten vil se på holdvurdering. Det å få en nøyaktig holdvurdering er nå ekstremt enkelt,” sier Mazeris. “Systemet gir en kontinuerlig, daglig tilbakemelding på tilstanden i en besetning uten noe ekstra arbeid fra gårdbrukeren. Dette er verdifull informasjon som kan ha betydelige fordeler for dyrehelsa, gårdsdrifta og lønnsomheten på gården.

Det å sørge for at besetningen er sunn og frisk er ganske enkelt lønnsomt. Ved konsekvent og regelmessig måling av kuas hold, kan gårdbrukeren sikre at hver ku får riktig oppfølging og fôring gjennom hele laktasjonen.

Regelmessig holdvurdering og optimalisering av fôring kan hjelpe bonden til å:

 • Redusere tilfeller av ketose.
 • Redusere fôrkostnadene ved å gi optimal fôrmengde til alle kyr.
 • Melkeavkastningen øker i en besetning der alle kyrne har et perfekt hold. Systemet kan bety en økning på opptil 545kg melk i løpet av første 120 dagene i laktasjonen.
 • Redusere kalvingsintervallet. Det er viktig å få kuas hold tilbake til det optimale så fort som mulig etter kalving. Fruktbarheten kan forbedres med 50 %.
 • Spare tid for gårdbrukeren siden behovet for manuell vurdering av holdet blir borte. Det kan også spare gårdbrukeren for kostnaden det medfører å leie inn eksterne ressurser for å gjøre holdvurdering av besetningen.
 • Eliminerer den personlige vurderingen av holdet.

DeLaval markedsfører nå DeLaval holdvurdering BCS i en rekke land i Europa, Nord og Sør Amerika og Asia. Ved slutten av dette året vil systemet bli markedsført globalt. DeLaval holdvurdering BCS vil bli tilgjengelig for levering sammen med DeLaval VMS™ - melkerobot.

Publisert 24. August 2015 - Pressemelding fra DeLaval August 2015

 

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

  Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

  Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

  Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640