Søk

Du er her:

Produsert et gjennomsnitt på 2933 kg melk pr. melkerobot pr.dag

DeLaval setter produksjonsrekord med melkerobot

På gården “JTP Farms i Wisconsin, USA” har 4 VMS™ melkeroboter fra DeLaval nylig nådd et enestående resultat når det gjelder melkeproduksjon. I en syvdagersperiode har gården produsert et gjennomsnitt på 2933 kg melk pr. melkerobot. pr.dag

Dette resultatet er så langt det beste i verden for VMS melkerobotbrukere og høyst sannsynlig det beste blant alle som melker med melkerobot uansett fabrikat.

“Det vi har vært i stand til å oppnå er et resultat av teamarbeid og ville ikke ha vært mulig uten våre kyr, våre familier, vårt anlegg, og støtten vi mottar fra våre leverandører. Videre er en stor faktor i denne suksessen planleggingen og utformingen av vår nye driftsbygning. Vi legger stor vekt på dyrevelferd, og det har tydelig vist seg å være en riktig beslutning", sier Jake Peissig, en av gårdens eiere.

Besetningen ble flyttet over i det nye robotfjøset og startet å melke kyrne med robotene i januar 2012. De overførte besetningen fra et båsfjøs til et nytt moderne løsdriftfjøs med naturlig ventilasjon, svingende kubørster og automatiske utgjødslingssystemer.

Det nye fjøset krever betydelig mindre arbeidskraft, noe som gir Peissig mer tid til omsorg for kyrne og å administrere virksomheten.

“Hva JTP Farms har oppnådd er et bevis på at god ledelse og satsing på dyrevelferd lønner seg. Melkeprodusenter som Peissig gjør det umulig for DeLaval å si hva man maksimalt kan få ut av en VMS. Jeg tror vi ennå ikke har nådd taket – noe våre VMS kunder beviser hver dag” sier Mark Futcher, Marketing Manager, Automatiske Melkesystemer, DeLaval Nord Amerika.

Avkastningsfakta JTP Farms:

 • 247 melkekyr
 • 2 full-tids ansatte for hele besetning inkludert klauvpleie/beskjæring
 • 12 totale arbeidstimer per dag for alle besetningsrelaterte aktiviteter
 • Gjennomsnittlig daglig melkeproduksjon for alle fire VMS enheter over en syv-dagersperiode var 2927 kg, som tilsvarer 47 kg melk pr. ku pr. dag
 • I løpet av samme periode, melket en VMS 3131 kg melk i løpet av 24 timer

Publisert 03.mai 2013 - Pressemelding fra De Laval ved Øyvind Erikstad

 

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

  Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

  Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

  Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640