DeLaval VMS melkerobot

Flere tusen melkebønder over hele verden har hevet produktiviteten og melkekvaliteten, og samtidig redusert arbeidsmengden og arbeidskostnaden, ved hjelp av DeLaval VMS melkerobot. Optimer melkekvaliteten og -mengden på den mest kuvennlige, hygieniske og effektive måten som finnes.


Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

    Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

    Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

    Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640