ISO identifisering

ISO identifisering

Nye krav sier at kalver født fra 1. januar 2017 skal ha elektronisk øremerking ISO – ID. DeLaval og Felleskjøpet leverer identifikasjonssystemer for kyr, kalver og geiter med HDX (half duplex) øretranspondere og lesere integrert i VMS melkerobot, smart gate, fôrstasjoner og kalvedrikkeautomater.

Systemet møter framtidige krav til sporbarhet i næringsmidler og gir en sikker og kostnadseffektiv identifisering av dyr, samtidig som det er fullt ut integrert med DelPro besetningsstyringsprogram.

Dersom du allerede har VMS melkerobot eller annet utstyr fra DeLaval, kan dette oppgraderes slik at du er klar for ISO – ID.

Publisert 14. oktober 2016 - Jan Maldal

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

    Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

    Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

    Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640