Søk

Du er her:

Pressemelding - Felleskjøpet

Pressemelding: BESTE RESULTAT NOENSINNE

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2015 det beste resultatet i sin 117 årige historie.

Salget av kraftfôr økte til en ny rekord på 374 000 tonn. Salg av fôr til svin og drøvtyggere øker og selskapet har hatt en stor økning i salget av traktorer der markedsandelen for John Deere har økt med over 50 %.

FKRA har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på ca 70 % de siste 9 år. Effektivisering og forbedringer gjennom hele bedriften er sammen med salgsøkningen årsaken til det gode resultatet. Vi har gjennomført 1600 små og store forbedringer i løpet av 2015.

Butikkene våre har hatt en fin økning i besøkstallet. Aktiviteten for innendørs mekanisering øker og det er særlig innenfor melkeproduksjon investeringene er størst.

For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2 757 mill kr mot 2 617 i 2014. Driftsresultatet ble 107 mill kr mot 83 mill kr i 2014. Resultatet før skatt ble 81 mill kr mot 51 mill kr i 2014.

Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 30 mill kr til bonus. Det er en økning på over 40 % fra 2014 og vil gi medlemmene en utbetaling på 2 % av tonnvarekjøpet.

Konsern

Mill. kroner 2015 2014
Driftsinntekter 2 757 2 617
Driftsresultat 107 83
Res. før skatt 81 51
Årsresultat 75 46
Egenkapital 384 341

Datterselskapene viser en klar resultatframgang. Selskapet Fish4Dogs har hatt en svært positiv utvikling med salgsøkning på 11 % og mer enn en resultatdobling fra 1,6 til 3,6 mill kr.  

AM Nutrition AS viser også i år positive resultater.

Kontaktpersoner:

Styreleder Gabriel Joa, 908 56 389
Adm.dir   Ola Bekken,  916 37 270

Stavanger 16. februar 2016

 

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

    Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

    Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

    Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640