Søk

Du er her:

Pressemelding

Pressemelding - HISTORISK GODT RESULTAT

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) nådde enda en salgsrekord for kraftfôr i 2014 på over 370 000 tonn. Salg til svin og fjørfe øker mest.

FKRA har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på ca 70 % de siste 8 år.

Butikkene våre har hatt en salgsvekst på over 10 % og resultatet går fram 22 %.  Aktiviteten for innendørsmekanisering er fortsatt høy. Salget av traktor og redskap har derimot gått noe tilbake. Resultatet for verksteder og deler er også betydelig forbedret.

For morselskapet ble de samlede driftsinntektene 2 449 mill kr for 2014 mot 2 419 mill kr i 2013. Resultatet før skatt for kjernevirksomheten ble 69 mill kr mot 54 mill kr i 2013.

Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 21 mill kr til bonus. Det er en økning på 50 % fra 2013 og vil gi medlemmene en utbetaling på 1,5 % av tonnvarekjøpet.

For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2 617 mill kr mot 2 577 i 2013. Driftsresultatet ble 83 mill kr mot 80 mill kr i 2013. Resultatet før skatt ble 51 mill kr mot 49 mill kr i 2013.

Datterselskapet AM–Nutrition AS viser også i år positive resultater. Prisene på erteprotein er høye og selskapet har solgt 23 000 tonn erteprodukter. Salget av kjæledyrfôr gjennom selskapet Fish4Dogs har økt med ca 15 % og viser et resultat før skatt på 1,6 mill kr.

Konsern
Mill. kroner 2014 2013
Driftsinntekter 2617 2577
Driftsresultat 83 80
Res. før skatt 51 49
Årsresultat 46 46
Egenkapital 341 314

Stavanger 24. februar 2015

Kontaktpersoner:
Styreleder Gabriel Joa, 908 56 389
Adm.dir.   Ola Bekken,  916 37 270

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

    Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

    Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

    Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640