Sau og geit

Felleskjøpet Rogaland Agder tilbyr utstyr for både sau og geitehold. Vi leverer alt fra enkle innredninger til avanserte melkeanlegg for geit.

For å oppnå god helse og dyrevelferd i sau- og geitebesetningen er det viktig at driftsbygninger og innredning er tilpasset dyrenes behov og naturlige atferd.

Samtidig er kostnader knyttet til driftsbygninger viktig i saue- og geitehold. Vi har produkter som er funksjonelle og kostnadseffektive, og som samtidig ivaretar dyras helse og velferd.

 

Verktøylinje

Hovedleverandører til sau og geit

Innredning og gulv

Ventilasjon

Grovfôr

Kraftfôr og melking

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640