Søk

Du er her:

Unngå heng i tanken - Kraftfôr Felleskjøpet

Slik kan du unngå heng i kraftfôrtanken

En av de viktigste årsakene til heng i kraftfôrtanken kan være sommervarmen og store temperaturforskjeller mellom dag og natt.

Sammen med restvarme i kraftfôret og blåsing av varm luft vil det kunne dannes kondens på innsiden av kraftfôrtanken. Dette kan føre til heng langs sidene.

Gode råd for å unngå heng:

 1. Sørg for gode reingjøringsrutiner for tanken
   
 2. Kraftfôret som blir levert på denne tida av året bør blir sirkulert i tanken så fort som mulig. Tapp gjerne av 2-3-400 kilo dersom du ikke skal bruke av tanken umiddelbart
   
 3. Der det er mulig så kan du gjerne foreta manuell utlufting av tanken. Åpne evt toppluker.
   

Tanker som står ute kan være mest utsatt, dette på grunn av sollys, brå avkjøling av regn og lave nattetemepraturer.

Publisert 04 august 2016 - Aasne Aasland

 

 

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

  Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

  Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

  Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640