DeLaval VMS melkerobot

Flere tusen melkebønder over hele verden har hevet produktiviteten og melkekvaliteten, og samtidig redusert arbeidsmengden og arbeidskostnaden, ved hjelp av DeLaval VMS melkerobot. Optimer melkekvaliteten og -mengden på den mest kuvennlige, hygieniske og effektive måten som finnes.


Verktøylinje

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640