De laval melkestall
Beite i Åmli
Nytt areal er tatt i bruk, hele beiteområdet er nydyrket.

Stor åpningsfest i Åmli

8 bønder i Aust Agder satser stort i Aust Agder. Det er etablert nytt fellesbeite på Gjøvdal i Åmli kommune. Tirsdag 8. juli 2014 var det stor feiring i forbindelse med åpning av ny driftsbygning.

På åpningsdagen var det god stemning med fagprat, kake og grillmat.

Det er bygget nytt bygg med melkestall, utskillingsbinger, lagerplass, tekn rom, dusj /wc  og melkerom. Det er i dag 120 kyr, men bygget er bygget for større kapasitet.

Teknisk utstyr er levert av Felleskjøpet Rogaland Agder
Felleskjøpet I- mek har vært leverandør av alt teknisk utstyr, melkestall, innredning, kr, skrue osv.

Melkestallen en 2x10 fiskebein stall med kraftfortildeling samt bra oppsamlingsareal av dyr før melking. Resultatet er en meget effektiv melkeplass.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til videre med driften.

Publisert 09. Juli 2014 - Stein Ivar Skretting

Verktøylinje

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640