Bilde av Gestal fôringsystem
Gestal FM er enkelt å bruke og gir gjennom sin gode muligheter for å utnytte purkenes potensiale fullt ut

Gestal fôringssytem for diende purker

Gestal FM er et helt nytt system fôringsystem for diende purker. Bidrar til et høyere fôropptak, mindre svinn og et renere miljø i bingen.

Systemet består av en elektronisk volumboks pr. binge. Disse boksene kommuniserer trådløst med en datamaskin. Datamaskinen tilpasser fôringen til hver enkel purke med utgangspunkt i aktuelle data og fôrkurver.

Leverandøren Egebjerg, reklamerer med at Gestal FM er det eneste purkeaktiverte fôringssystemet på markedet. Purka styrer selv utfôringen og dette gir klare fordeler.

Fordeler:

  • Det er alltid friskt kraftfôr tilgjengelig, purka må spise opp kraftfôret før utfôring av nytt aktiveres
  • Døgnet kan deles opp i 8 fôringsperioder
  • Den gir et høyere fôropptak som igjen gir høyere melkeytelse og mindre vekttap på purka
  • Mindre svinn av kraftfôr og et renere miljø for purka
  • Raskere problemidentifisering avvik i fôrforbruk oppdages umiddelbart

Kontakt vår salgskonsulent John Skretting, telefon 957 03 858 for mer informasjon

Verktøylinje

Hovedleverandører til svin

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640