Val i medlemsmøta

Dei lokale valnemndene skal komme med innstilling til val av årsmøterepresentantar, vararepresentantar i nummerorden og nytt medlem valkomité før medlemsmøta startar. Oversikten blir oppdatert etter kvart som forslaga kjem inn.

Verktøylinje

Kontakt oss på driftsbygninger

Ønsker du tilbud eller informasjon om våre produkter og tjenester ta kontakt.

    Personopplysningene samles inn når du sender inn dette kontaktskjemaet. Informasjon lagres i en kundedatabase. Innsendte skjema slettes regelmessig.

    Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

    Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640