Fem års garanti på ny John Deere

Vi utvider vår service og garantiavtale til å gjelde 5 år for alle nye John Deere traktorer. Dette er markedets beste traktorgaranti.

Kundene har vært svært tilfredse med vår service- og garanti avtale. Avtalen har gitt trygghet og forutsigbare kostnader. Flere har imidlertid ønsket en lengre avtaleperiode. Nå imøtekommer vi ønskene ved å utvide garantien for nye traktorer til å gjelde 5 år, eller inntil 5000 timer.

FKRA tilpasser sine produkter for ulike behov og bruksmønster. Alle som tegner service- og garantiavtale på en ny John Deere-traktor, har nå fem års garanti.

Velg selv

Du kan velge mellom basisavtalen, som gir fem års garanti ved bruk av traktoren i inntil 500 timer i året, eller utvide avtalen til å gjelde 1000 timer i året. Maksimal garantitid blir da 5000 brukstimer på traktoren.

Gjelder service utført at FKRA

Forutsetningen for garantien er som tidligere at man følger fra John Deeres retningslinjer for service og vedlikehold. Dette betyr service minst én gang i året, eller ved hver 500 timer, avhengig av hva som inntreffer først.

Avtalen er fremdele like enkel og oversiktlig.

Publisert 19.april 2012 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

John Deere traktormodeller

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640