Førsesongsal 2017

Spar titusenar på å handla før 15. desember 2017. Under førsesongsalet kan du som kunde nå gjera svært gode kjøp av maskinar du vil få levert før neste sesong startar.

Bla i katalogen

Grunnen til dei gode prisane under førsesongsalet er
at når me bestiller maskinane frå våre leverandørar
tidleg, har dei moglegheit til å planleggje
produksjonen slik at den blir mest mogleg effektiv.
Leverandørane gir oss då reduserte prisar på produkt
bestilt under førsesongsalet, noko som me igjen fører
tilbake til deg som kunde, i form av endå lågare prisar!
Bladet du nå les, viser eit utval av produkta
me har førsesongsal på.

Om produktet du er interessert i, ikkje er med i dette bladet, fortvil ikkje, ta kontakt med ein av seljarane våre så finn dei rett pris på rett produkt ta kontakt.

Velkomen innom FKRA for ein god handel.

Publisert 10. oktober 2017 - Gaute Risdal

 

Verktøylinje

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640