Kampanje på utstyr til husdyrgjødselhandtering

Neste sesong startar no!

Langsiktig planlegging løner seg, nå kan du som kunde nyta godt av våre forsesongtilbod! Prisane er gjeldane i perioden fram til 11.09 2020.

 

Husdyrgjødsla er bondens gull. Med aukande prisar på handelsgjødsel og aukande miljøkrav har det aldri vore viktigare å nytta husdyrgjødsla rett. Spredebom på vogn eller slangeanlegg er produkt som gjev ei meir nøyaktig spreiing og aukar utnyttinga av blautgjødsla. Nokre stadar vert det gitt ekstra stønad for bruk av slikt utstyr under spreiing.
 

Teknologi som måler innhaldet i husdyrgjødsla medan den vert spreia har me allereie gjennom John Deere sin «Manure Sensing». På den måten vert husdyrgjødslinga presisjonsgjødsling, då systemet kan gje oss automatisk hastighet- og mengderegulering og laga rapportar som viser kor mykje av dei ulike næringsstoffa som er tilført på dei ulike delane av jordet.

Vil du veta meir om «Manure Sensing»? Ta kontakt!
 


Til neste sesong kan me tilby nyheiter frå både Duun, Fliegl og HMR.

Meir om dette og mange andre produkt kan du lesa i dette bladet.
 

Ta kontakt med ein av våre salgskonsulentar 
så finn me isaman det beste utstyret for deg!

 

 

 

 


Publisert 14. august - Gaute Risdal

Verktøylinje

Spar penger med vår serviceavtale!

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) har en svært god serviceavtale som gir deg som kunde inntil 30% rabatt på service på din maskinpark.

Vi gir deg rabatt på arbeid, samt rabatt på deler som inngår i serviceoppdraget. Jo flere maskiner du har i serviceavtalen jo mere rabatt vil du få på din maskinpark.

Alle typer traktor – anleggsmaskin – slåmaskin – rundballepresse kan inngå avtale.

Les mer om vår serviceavtale

Ta kontakt med ditt lokale verksted for opprettelse av avtale.
Telefon sentralbord 51 88 70 00

  • Varhaug 51 77 14 71
  • Kristiansand 481 00 911
  • Haugesund 52 70 54 70
  • Årdal 51 75 42 30
  • Klepp 970 69 779

 

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640