Søk

Du er her:

Pressemelding

Pressemelding - HISTORISK GODT RESULTAT

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) nådde enda en salgsrekord for kraftfôr i 2014 på over 370 000 tonn. Salg til svin og fjørfe øker mest.

FKRA har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på ca 70 % de siste 8 år.

Butikkene våre har hatt en salgsvekst på over 10 % og resultatet går fram 22 %.  Aktiviteten for innendørsmekanisering er fortsatt høy. Salget av traktor og redskap har derimot gått noe tilbake. Resultatet for verksteder og deler er også betydelig forbedret.

For morselskapet ble de samlede driftsinntektene 2 449 mill kr for 2014 mot 2 419 mill kr i 2013. Resultatet før skatt for kjernevirksomheten ble 69 mill kr mot 54 mill kr i 2013.

Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 21 mill kr til bonus. Det er en økning på 50 % fra 2013 og vil gi medlemmene en utbetaling på 1,5 % av tonnvarekjøpet.

For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2 617 mill kr mot 2 577 i 2013. Driftsresultatet ble 83 mill kr mot 80 mill kr i 2013. Resultatet før skatt ble 51 mill kr mot 49 mill kr i 2013.

Datterselskapet AM–Nutrition AS viser også i år positive resultater. Prisene på erteprotein er høye og selskapet har solgt 23 000 tonn erteprodukter. Salget av kjæledyrfôr gjennom selskapet Fish4Dogs har økt med ca 15 % og viser et resultat før skatt på 1,6 mill kr.

Konsern
Mill. kroner 2014 2013
Driftsinntekter 2617 2577
Driftsresultat 83 80
Res. før skatt 51 49
Årsresultat 46 46
Egenkapital 341 314

Stavanger 24. februar 2015

Kontaktpersoner:
Styreleder Gabriel Joa, 908 56 389
Adm.dir.   Ola Bekken,  916 37 270

Verktøylinje

Spar penger med vår serviceavtale!!

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) har en svært god serviceavtale som gir deg som kunde inntil 30% rabatt på service på din maskinpark.

Vi gir deg rabatt på arbeid, samt rabatt på deler som inngår i serviceoppdraget. Jo flere maskiner du har i serviceavtalen jo mere rabatt vil du få på din maskinpark.

Alle typer traktor – anleggsmaskin – slåmaskin – rundballepresse kan inngå avtale.

Les mer om vår serviceavtale

Ta kontakt med ditt lokale verksted for opprettelse av avtale.
Telefon sentralbord 51 88 70 00

  • Varhaug 51 77 14 71
  • Kristiansand 481 00 911
  • Haugesund 52 70 54 70
  • Årdal 51 75 42 30
  • Klepp 970 69 779

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640