Søk

Du er her:

Fem års garanti også på John Deere treskere

Felleskjøpet var den første landbruksmaskinleverandøren i Norge, som utvidet sin service- og garantiavtale for traktorer til å gjelde for fem år med 5000 timer som øvre grense. Nå innfører de den samme garantien på John Deere treskere.

Vi vil med denne endringen imøtekomme kundenes ønske om økt trygghet og større forutsigbarhet. Dette gjør at vi nå  utvider gyldigheten på sin tidligere service- og garantiavtale fra tre til 5 år.

FKRA tilpasser sine produkter for ulike behov og bruksmønster. Alle som tegner service- og garantiavtale på en John Deere tresker, kjøpt ny hos Felleskjøpet har nå fem års garanti.

Forutsigbare kostnader

Service- og garantiavtalen bygger på at servicen utføres av Felleskjøpet hver sesong. Servicen utføres til en fastsatt pris uavhening av antall timer. Det betyr forutsigbarhet også med hensyn til servicekostnadene.  Ved en eventuell skade vil det være en egenandel på 3.000 kroner.

Kompetanse i alle ledd

Felleskjøpet legger betydelige ressurser i kompetansebygging hos sitt ettermarkedspersonell. Det innebærer et skreddersydd opplegg hvor alle har sin individuelle opplæringsplan. Kompetanse i alle ledd og et velfungerende ettermarkedsapparat gjør at vit nå kan gå ut med en ny og bedre service- og garantiavtale med fem års garanti også på sine treskere.

Les også
Fem års garanti på ny John Deere
 

Publisert 3.desember 2012 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Våre leverandører

Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med ledene leverandører innen redskap til norsk landbruk.

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640