Søk

Du er her:

Einböck Pneumaticstar
Forleng engas levetid med riktig stell og vedlikeholdsåing

Forleng engas levetid med riktig stell og vedlikeholdsåing

Stell av beite og slåttemark innebærer at man begynner vedlikeholdsåing av enga allerede det første året man dyrker. Kombinasjonen av vedlikeholdsåing hver år, og bruk av langfingerharv vil gi både tette og produktive slåtte- og beitemarker i flere tiår.

Det er kostbart å pløye åkeren hvert tredje år og etablere en ny. Det er også dyrt å berge små og næringsfattige avlinger samt å mangle beiter med god kvalitet nær melkefjøset.

Enga er grunnlaget i fôrplanen
Pressede vilkår for melk- og kjøttproduksjon øker betydningen av grovfôr med høy kvalitet og god lønnsomhet. Prisstigning på kraftfôr gjør at det lønner seg å ta en større del av energi- og proteinbehovet fra enga. Gårder med store driftsbygninger og mye dyr opptar dyrkbare områder, og behovet for utendørsopphold 2-4 måneder i året gjør at kontinuerlig produktive beiter er svært viktig.

Det er viktig å forlenge engas levetid og øke kvaliteten på fôret. En tett åker uten bare flekker minsker graden av forurensing i fôret, og en god og tilpasset blanding av kløver og grasarter påvirker ikke bare fôrmengden, men også kvaliteten, som måles i energi- og råproteininnhold.

Godt utstyr gir bedre resultat
Einböck Pneumaticstar er maskinen som dekker dine behov for stell og vedlikeholdsåingav eng og beiter.

Last ned hele artikkelen publisert i Bondevennen

Verktøylinje

Våre leverandører

Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med ledene leverandører innen redskap til norsk landbruk.

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640