Bilde av Einböck Pneumaticstar

Har enga hatt ein hard vinter?

Einböck Pneumaticstar er spesielt god egna til vedlikehald av enga, avlinga vert betre og levetida til enga vert forlenga.

Ein lang kald vinter har sett spor i enga. Isbrann og kulde har mange plasser redusert eller drept deler av enga. I desse tilfella er det viktig å få sådd i nytt frø av hurtigvaksande grastype, slik at avlinga vert god og mengda ugras redusert.

Pneumaticstar er det optimala reiskapet
Sjølv om enga har klart seg godt gjennom vinteren bør den likevell vedlikehaldas og supplerast med nytt frø kvart år før grasartane naturleg går ut. Dette tiltaket bevarer og til og med aukar både avlingsmengd og kvalitet.
Sjølv når ein analyse viser at enga er i dårleg forfatning og treng suppleringssåing, og det er mykje “daugras”, vekstrestar og mose, då er Pneumaticstar det optimala reiskapet.

Ei tett graseng held ugraset vekke og gjer høgare avkastning!

Ta kontakt med ein av våre salskonsulentar
 

Les også
Forleng engas levetid med riktig stell og vedlikehaldsåing
Direct Drive - en unik traktortransmisjon!
 

Publisert 14.mars 2013 - Gaute Risdal

 

Verktøylinje

Våre leverandører

Felleskjøpet Rogaland Agder samarbeider med ledene leverandører innen redskap til norsk landbruk.

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640