Søk

Du er her:

Bygger ny kraftfôrfabrikk

Pressemelding: FKRA bygger ny fôrfabrikk i Hillevåg

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) vedtok torsdag denne uken å bygge en ny kraftfôrfabrikk på Kvalaberg i Stavanger. Arbeidet med byggingen vil starte tidlig i 2017 og være ferdig høsten 2018.

Investeringen er på rundt 200 mill. kr og vil gi en enda mer effektiv og miljøvennlig fabrikk.

For FKRA er det viktig med større produksjonskapasitet for å øke markedsandelen for kraftfôr i et voksende marked. Vi blir sannsynligvis 6 mill. innbyggere i Norge i 2030 og landbruket må produsere mer mat til befolkningen bare for å kunne opprettholde samme selvforsyningsgrad som i dag.

FKRA har et 100 års perspektiv på satsingen i Hillevåg. Bedriften har i lengre tid arbeidet med sikte på å få en randsone av industri og annet næringsliv rundt fabrikken for å skape en harmonisk sameksistens mellom industri og befolkning i Hillevåg.

Fabrikken på Kvalaberg er i dag Norges største kraftfôrfabrikk. Med den kapasitetsøkningen som det nå investeres i legger vi til rette for at vi også i framtida skal kunne produsere minst 20 % av kraftfôret i det norske markedet.

Ny produksjonsteknologi vil gi muligheter for å lage enda bedre produkter til våre kunder.  Den nye fabrikken vil bruke mindre energi, ha lavere driftskostnader og gi FKRA større fleksibilitet i valg av råvarer.

For spørsmål, ta kontakt med:
Administrerende direktør: Ola Bekken, tlf. 916 37 270

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640