Søk

Du er her:

Gode resultater

Pressemelding: Godt økonomisk resultat i Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder oppnådde et solid resultat for 2017 og datterselskapene i konsernet bidrar positivt til dette.

God drift i FKRA morselskap og god resultatfremgang for datterselskaper gir et konsernresultat før skatt på kr. 97,4 mill. kr. med en omsetning som passerte 3 mrd. kr. for 2017. Det er vanskelig å sammenligne dette resultatet med fjoråret som var tidenes beste, blant annet på grunn av salg av aksjer i kjøpesenteret M44 og andre eiendomssalg i 2016.

Både morselskap og døtre har levert bedre resultater enn hva som var budsjettert. Resultatforventning i FKRA var i 2017 tatt ned med hensyn til lavere margin på kraftfôr. I løpet av året er det gjennomført 1840 forbedringer i forbindelse med bedriftens LEAN-program. Dette arbeidet har over tid gitt betydelig produktivitetsforbedringer.

Datterselskapet Fish4Dogs Ltd. viser en salgsøkning på 18 % i 2017. Selskapet har i 2017 gått inn i det amerikanske markedet og har forventninger til denne satsningen. Kina og andre land i Asia er de markedene som for tiden vokser raskest.

AM Nutrition AS har utviklet seg positivt i året som har godt med stor etterspørsel etter protein og stivelsesprodukter basert på erter. Disse produktene blir etterspurt i stadig nye markedssegmenter.

Styret innstiller på 32 mill. kr i kjøpsutbytte til medlemmer.

Konsern:

Mill kr 2017 2016
Driftsinntekter 3059 2957
Driftsresultat 101,3 111,2
Res. Før skatt 97,4 265,1
Egenkapital 644,5 595,5

 

Kontaktpersoner:

Styreleder: Gabriel Joa, 908 56 389

Adm. Dir.: Per Harald Vabø, 908 29 444


Publisert 23. februar 2018

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640