Illustrasjonsbilde Styret Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder

Tillitsverv

Valgt første gang
Styreleder  
Sveinung Svebestad
tlf. 957 47 923, Sveinung.svebestad@lyse.net
18*
Styremedlemmer  
Roar Lima Grødeland, nestleder
tlf. 926 54 165, roar_lima@hotmail.com
17*
Tarald Magne Oma
tlf. 918 51 443, Oma-tm@hotmail.com
18*
Marit Øverland Ilstad
tlf. 416 99 045, Marit.ilstad@gmail.com
21
Line Njåstad
tlf. 480 11 706, line.njastad@helgevold.com
20*
Jannike Nystøl Simonsen (v.f. 1 år)
tlf. 971 11 664, jannike_nystol_@hotmail.com
21*
Ansattes representanter  
Jan Robert Krohn
tlf. 900 34 416, jan.robert.krohn@fkra.no
14*
Sten Ivar Skretting
tlf. 900 77 780, sten.ivar.skretting@fkra.no
14*
Eldbjørg Vårli
tlf. 970 53 743, eldbjørg.vaarli@fkra.no
14*
Faste medlemmer uten stemmerett  
Per Harald Vabø
tlf. 908 29 444, Per.Harald.Vabo@fkra.no
 
Audun Meland
tlf. 909 90 763, audun@stiland.no
19*
Kontrollkomite  
Torleif Stople (leder)
tlf. 917 36 655, tstople@frisurf.no
19*
Trygve Gundersen (nestleder)
tlf. 900 11 616, post@multifarm.com
20*
Siri Rasmussen Lea
tlf. 948 13 801, post@ystepikene.no
21
Ordfører i årsmøtet  
Audun Meland
tlf. 909 90 763, audun@stiland.no
19*
Varaordfører i årsmøtet  
May Ann Levik
tlf. 906 14 200, maylevik@online.no
21*
Valgkomiteen  
Svein Ståle Kolstø (leder)
tlf. 992 27 287, kugard@online.no
21*
Marianne Goderstad (nestleder)
tlf. 958 22 287, post@goderstad.no
19*
Odd Sele
tlf. 900 73 367, odd.sele@kleppnett.no
21
Ivar Eikeland
tlf. 908 78 879, eikelandskog@hotmail.com
21
Eivind Lien
tlf. 971 51 416, Eivl2@online.no
20
Torger Birkeland
tlf. 413 85 021, torgerbirkeland@gmail.com
20
Trond Joa
tlf. 901 68 558, trondjoa@hotmail.com
20
Sverre Emil Mjølsnes
tlf. 970 06 064 sverre.emil@hesbynett.no
19*

 

Informasjon
  • Årstallet bak navnet angir året en første gang ble valgt til tillitsvervet
  • *)  Viser om personen er på valg 2022

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640