Illustrasjonsbilde Styret Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder

Tillitsverv

Valgt første gang
Styreleder  
Sveinung Svebestad
tlf. 957 47 923
18*
Styremedlemmer  
Marianne Nordhus, nestleder
tlf. 977 07 074
16*
Tarald Magne Oma
tlf. 918 51 443
18*
Anna Henriette V. Eikje
tlf 926 16 517
11
Roar Lima Grødeland
tlf. 926 54 165
17
Mari Eidså
tlf. 901 19 408
18*
Ansattes representanter  
Jan Robert Krohn
tlf. 900 34 416
14
Sten Ivar Skretting
tlf. 900 77 780
14
Eldbjørg Vårli
tlf. 970 53 743
14
Faste medlemmer uten stemmerett  
Per Harald Vabø
tlf. 908 29 444
 
Audun Meland
tlf. 909 90 763
19*
Kontrollkomite  
Geir Apeland
tlf. 911 27 136
14*
Olav Bjarte Nese
tlf. 901 82 689
12*
Torleif Stople
tlf. 917 36 655
19
Ordfører i årsmøtet  
Audun Meland
tlf. 909 90 763
19*
Varaordfører i årsmøtet  
Anne Lise Kindingstad
tlf. 950 24 982
16*
Valgkomiteen  
Gerd Svensen (leder valgkomiteen)
tlf. 992 41 476
17*
Alf Torstein Pettersen (nestleder valgkomiteen)
tlf. 480 31 284
17*

Svein Ståle Kolstø
tlf. 992 27 388

19
Sverre Emil Mjølsnes
tlf. 970 06 064
19
Trond Steinar Løvdal
tlf. 908 81 360
18
Knut Helmer Feltstykket
tlf. 918 28 840
19
Roald Apeland
tlf. 482 85 678
17*
Anna Stangeland
tlf. 416 36 217
18

 

Informasjon
  • Årstallet bak navnet angir året en første gang ble valgt til tillitsvervet
  • *)  Viser om personen er på valg 2020

 

Verktøylinje

Strategiperioden 2019- 2022

FKRA skal være en lønnsom partner for våre kunder og eiere.

Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. FKRA skal være den foretrukne samarbeidspartner med det beste utvalget av driftsmidler, som bidrar til økt lønnsomhet for bonden. Vi skal assosieres med nyskapende produkter og effektive løsninger. Våre kunder skal oppleve personlig engasjement og punktlige leveranser.

FKRA tar samfunnsansvar med fokus på klima og bærekraft, vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv.

Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

 

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640