Kontakt oss

FK butikken

FK butikken er en stor kjede med 21 FK butikker fra Kvinnherad i nord til Tvedestrand i sør. Vi har et bredt produktsortiment, vi satser på kvalitet og ønsker å levere produkter både for den profesjonell bruker og til forbrukermarkedet.

FK butikken Kvinnherad - Butikksjef Stein Olav Ølvestveit
Omvikdalsveien 370
Mobil:  41 55 59 97
Telefon:  99 38 48 70
Stein.olav.olvestveit@fkra.no

FK butikken Stord - Butikksjef Nils Runnane
Meatjønnsvegen 41
Mobil: 46 41 23 89
Telefon: 53 40 09 00
fkstord@online.no

FK butikken Etne - Butikksjef Jon Oddvin Moe
Nyvoll
Mobil: 97 05 37 67
Telefon: 53 77 11 30
butikk.etne@fkra.no

FK butikken Haugesund- Butikksjef Trond Fosen
Industrigt. 4
Mobil:  97 16 26 63
Telefon: 52 70 54 70
Trond.Fosen@fkra.no

FK butikken Årdal- Butikksjef  Jarle Egeland
4137 ÅRDAL I RYFYLKE
Mobil:  91 76 78 08
Telefon: 51 75 42 30
jarle.egeland@fkra.no

FK butikken Stavanger- Butikksjef Rune Rosland
Sandvikveien 21
Mobil:  99 47 35 50
Telefon: 90 29 50 54
rune.rosland@fkra.no

FK butikken Sandnes- Butikksjef  Anstein Strand
Hoveveien 44                            
Mobil:  97 05 38 23
Telefon: 47 80 11 80
anstein.strand@fkra.no

 

FK butikken Klepp - Butikksjef Janelin Ertenstein

Kjøpmannsbrotet 2
Mobil: 91 31 93 33
Telefon: 47625500
Janelin.Ertenstein@fkra.no

FK butikken Varhaug - Butikksjef Bjarte Kydland
Mølleveien 4
Mobil:  99 16 13 73                         
Telefon: 51 77 14 70                   
Bjarte.Kydland@fkra.no

FK butikken Vikeså - Butikksjef Mona Helgeland
4389 VIKESÅ                              
Mobil:  90 73 60 80
Telefon: 51 45 12 12                   
Mona.Helgeland@fkra.no

FK butikken Bryne - Butikksjef  Cato Horpestad
JUPITERVN. 4                            
Tlf:  90 13 31 18
Telefon: 48 01 08 78                    
Cato.horpestad@fkra.no

FK butikken Egersund - Butikksjef  Jarle Olsen
LYGRE. 1   
Tlf: 91 71 46 42                        
Tlf:  48 02 29 00
Jarle.Olsen@fkra.no

 

FK butikken Flekkefjord - Butikksjef Rolf Torkildsen
Sundegt 1                                  
Mobil:  95 13 00 60
Telefon: 38 32 68 40                    
rolf.torkildsen@fkra.no

FK butikken Lyngdal - Butikksjef Morten Tønnesen
KIRKEVN. 32                                                                                                            
Mobil: 91 83 36 18
Telefon:  38 33 10 70
butikk.lyngdal@fkra.no

FK butikken Mandal - Butikksjef Egon Lerøy
4515 MANDAL                            
Mobil:  90 02 61 13
Telefon: 38 27 29 70                   
egon.leroy@fkra.no

FK butikken Kristiansand- Butikksjef Jens Helge Wikstøl
Rigetjønnv.20                            
Mobil:  97 55 77 79
Telefon: 38 05 67 20                   
JensHelge.Wikstol@fkra.no

FK butikken Sørlandsparken- Butikksjef Eivind Skarbø
BARSTØLVEIEN 3C                     
Mobil: 94 80 39 71
Telefon: 90 94 70                         
Eivind.skarbo@fkra.no

FK butikken Grimstad- Butikksjef Solveig Bang
Bergemoveien 40                        
Mobil:  97 72 29 78
Telefon: 37 25 79 20                    
solveig.bang@fkra.no

FK butikken Evje  - Butikksjef Per Olav Nyhus
Verksmoen                                
Mobil:  91 15 30 79
Telefon: 99 33 36 33                   
PerOlav.Nyhus@fkra.no

FK butikken Tvedestrand - Butikksjef Rune Olsen
Tjennaveien 5, Bergsmyr            
Mobil:  91 56 27 76
Telefon: 37 16 69 25                    
rune.olsen@fkra.no

FK butikken Randaberg - Butikksjef Magne Waage
Randabergveien 306
Telefon: 48 03 55 00
magne.waage@fkra.no

Hovedkontor Klepp

Kjedesjef  Geir Rune Berntsen

Kjøpmannsbrotet 2
Tlf: 915 66 684
E-post: Geir.rune.berntsen@fkra.no

Innkjøpssjef Einar Bent Jensen
Kjøpmannsbrotet 2
Tlf: 922 97 274
E-post: Einar.B.Jensen@fkra.no

 

Verktøylinje

Adresser og telefonnummer

Leveringsadresse:

  1. Sandvikveien 21, 4016 Stavanger
  2. Sandvikveien 33, 4016 Stavanger

Besøksadresse:
Sandvikvn. 21, 4016 Stavanger

Postadresse:
Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger


Fakturaadresse:
Felleskjøpet Rogaland Agder v/ fakturamottak, Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger

E-fakturamottak:
fakturamottak@fkra.no
(NB! Kun én faktura/kreditnota pr. pdf-fil! Andre henvendelser til firmapost)

Organisasjonsnummer:
NO915442552MVA

Kontonummer:
3201.05.15660

E-post:
firmapost@fkra.no

Telefon: 51 88 70 00  
Telefaks: 51 58 99 66

Bestilling
Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter.

Meld fra om adresseendring

 

 

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640